Dr. Öğr. Üyesi YAKUP BIYIKOĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi YAKUP BIYIKOĞLU

T: (0282) 250 4905

M ybiyikoglu@nku.edu.tr

W ybiyikoglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEFSİR ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2005-2012
Tez: Şevkânî´nin Kur´ân´ı yorumlama yöntemi (2012)
Yüksek Lisans
Üniversite: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEFSİR ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2001-2003
Tez: Şevkanı´nin Fethu´l-Kadir´inde Esbab-ı nüzul (2003)
Lisans
Üniversite: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1994-1999
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2013-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - TASAVVUF ANABİLİM DALI
2014-
Dekan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2013-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
VAİZLİK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2001-2013
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı / Temel İslam Bilimleri
Tefsir
Tasavvuf
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BIYIKOĞLU Y., Kur’ân: Dildeki Sonsuz Mucize, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol. 2, pp. 255-260, 2017.
Kitap Kritiği EBCO
2. BIYIKOĞLU Y., Kur’ân’da Kıssa Üslûbü Bağlamında Eyyûb Peygamber, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol. 44, pp. 211-243, 2016.
Özgün Makale
3. BIYIKOĞLU Y., İlk Dönem Eş´arî Kelâmında Müteşâbih Âyetlerin Te´vili Sorunu, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol. 20, pp. 365-408, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
4. BIYIKOĞLU Y., Zümer Suresi 53. Ayet Bağlamında Kur´an´ın Ümitsizliğe Bakışı, Diyanet İlmî Dergi, vol. 51, pp. 37-65, 2015.
Özgün Makale Alan endeksleri
5. BIYIKOĞLU Y., Kur´an´da Câhiliyye Kavramı, DEÜ. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol. 2, pp. 233-247, 2012.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BIYIKOĞLU Y., Mâturîdî’nin Tefsir Anlayışı, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİİLAHİYAT FAKÜLTESİDERGİSİ, cilt 3, ss. 365-374, 2017.
Kitap Kritiği ULAK BİM- İSAM
2. BIYIKOĞLU Y., Tefsir Geleneği Açısından Şevkânî´nin Fethu´l-Kadîr´indeki Bazı Yaklaşımları, Gümüşhane İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 95-118, 2014.
Özgün Makale Alan Endeksleri
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. BIYIKOĞLU Y., Kur´ân´a Göre Sadak (Zekât) Verilen Sınıflar, TDV. İstanbul Müftülüğü Din ve Hayat Dergisi, 2016.
Özgün Makale
2. BIYIKOĞLU Y., Vahyin Nüzul Sistematiği Bağlamında İmana Bakış, İstanbul Müftülüğü Din ve Hayat Dergisi, ss. 14-17, 2014.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. BIYIKOĞLU Y., Kur´ân´ın Selefî Yorumu /Şevkânî´nin Tefsir Yöntemi, Yayın Yeri: İz Yayıncılık, Editör: Hamdi AKYOL, 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Erişim Linki
2. BIYIKOĞLU Y., Şevkânî´nin Fethu´l-Kadîr´ınde Esbâb-ı Nüzul ve Kur´ân´ın Anlaşılması, Yayın Yeri: Rağbet Yayınları, Editör: Hasan Lütfi Ramazanoğlu, 2005.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BIYIKOĞLU Y., Mâturîdî’nin Tefsirciliği Bağlamında Müteşabih Ayetleri Tevil Yöntemi, IV. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA‟BÂN-I VELÎ SEMPOZYUMU-HANEFÎLİK-MÂTURÎDÎLiK- (05.05.2017-07.05.2017).
Tam metin bildiri
2. BIYIKOĞLU Y., Muhaşşî Sinan Efendi ve “Hâşiye ’Ala Tefsiri’-Kâdî” simli Eserindeki Tefsir Metodu, ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU (21.04.2017-23.04.2017).
Tam metin bildiri
3. BIYIKOĞLU Y., Kur´an´da İnanç Gurupları Bağlamında Olumsuz Bir Karkter Örneği Fısk ve Fâsıklık, Kişilik ve Karakter İnşasında Dinin Yeri (10.06.2016-12.06.2016).
Tam metin bildiri
4. BIYIKOĞLU Y., Kur’ân’da İnanç Özellikleri Bağlamında Olumsuz İnsan Karakteri Örneği:Fısk ve Fâsıklık, ULUSLARARASI KİŞİLİK VE KARAKTER İNŞÂSINDA DİNİN YERİ SEMPOZYUMU (10.06.2016-12.06.2016).
Tam metin bildiri
5. BIYIKOĞLU Y., Intertnational Symposium on "Traditional Food Known As Halal and Mentioned in the Islamic Literature, Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Özet bildiri
6. BIYIKOĞLU Y., Eş´arî´nin Kur´ân´ı Anlama, Yorumlama Yöntemi ve Müteşâbih Ayetlere Yaklaşımı, Uluslararsı İmam Eş´arî ve Eş´arîlik Sempozyumu (21.09.2014-23.09.2014).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi, Yrd. Editör (01.01.2018-).
Uluslararası Kitap
2. Namık Kemal İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: İlahiyat Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2016-).
Ulusal Dergi
3. Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: İlahiyat Fakültesi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.06.2015-).
Ulusal Dergi Alan endeksleri
Yayın Hakemlikleri
1. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (03.06.2016-01.12.2016), Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
2. Diyanet İlmî Degi (01.04.2016-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
3. İHYA ULUSLARASI İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ULAK BİM- İSAM
4. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi EBSCO
5. Diyanet İlmî Dergi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
6. Diyanet İlmî Dergi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO
7. Diyanet İlmî Dergi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi EBSCO
8. DİYANET İLMİ DERGİ (01.04.2015-), Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi
9. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (01.03.2014-), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
10. İlahiyat Akademi-Gaziantep İlahiyat Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi ULAKBİM
11. İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
12. SÜSBD ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
13. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Alan endeksleri
Üyelikler
ADEK, Üye, 2015-.
Aldığı Sertifikalar
Helal Gıda Sertifikası-1, Yer:İstanbul Müftülüğü, 02.06.2013-08.06.2013.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Kutlu Doğum Haftası/Konferans, Yer:Tekirdağ Süleymanpaşa Müftülüğü, Düzenleyenler:Tekirdağ Süleymanpaşa Müftülüğü, 21.04.2016-.
Kutlu Doğum Haftası/Konferans, Yer:Tekirdağ Süleymanpaşa Müftülüğü, 16.04.2015-.
V. Din Şûrası, Yer:Ankara, 08.12.2014-10.12.2014.
Dekanlar Toplantısı, Yer:Iğdır, 09.05.2014-10.05.2014.
Kutlu Doğum Haftası/Panel, Yer:Tekirdağ İl Müftülüğü, Düzenleyenler:Tekirdağ İl Müftülüğü, 15.04.2014-.